Odluku možete preuzeti OVDJE

“U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH broj  39/14) objavljuje se sljedeća INFORMACIJA.” Istu možete preuzeti OVDJE

Odluku i poništenju postupka JN: Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija u Bihaću možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, javna nabavka roba: Diesel gorivo za službena motorna vozila. Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE.

Odluku možete preuzeti OVDJE

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke: Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija u Bihaću. Odluku možete preuzeti OVDJE.