JAVNO NADMETANJE
za prodaju motornih vozila
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

PREDMET PRODAJE

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja putem javnog nadmetanja, prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda, prodaje 2. (slovima:dva) motorna vozila.

Dokumenti za preuzimanje:
OGLAS
PRILOG

Telefon i fax.:        033250573 i 033250571