KONKURS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
Radno mjesto: Liječnik – vještak u prvostupanjskom postupku Odjeljenja za prvostupanjski postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Sarajevu uz rad u oftalmološkom kabinetu funkcionalne dijagnostike;

Tekst oglasa možete preuzeti OVDJE

Telefon i fax.:        033250573 i 033250571