INFORMACIJE O INSTITUTU

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja osnovan je kao  ustanova Zakonom o osnivanju medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Službene novine FBiH 70/07 – Zakon o izmjenama i dopunama Službene novine FBiH 26/14), te djelatnost obavlja osnovu Pravila Instituta za medicinsko vještačenje (Službene novine FBiH 38/08).

 

Institut obavlja poslove medicinskog vještačenja (vještačenje kojim se ocjenjuje definitivno stanje organizma zbog ostvarivanja prava u skladu sa zakonom) iz oblasti:
– penzijskog i invalidskog osiguranja,
– socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite,
– zaštite civilnih žrtava rata,
– boračko-invalidske zaštite,
– odbrane,
– poslove medicinskog vještačenja na zahtjev suda, drugih ustanova i organa te fizičkih i

  pravnih osoba i druge poslove medicinskog vještačenja u skladu sa zakonom.

 

Važno je napomenuti da Institut ne odlučuje o pravima iz naprijed navedenih oblasti, već da u svome djelovanju donosi ocjenu, nalaz i mišljenje na osnovu kojeg nadležni organ odlučuje o ostvarivanju prava u skladu s pravnim propisima iz svoje nadležnosti.

 

Institut osigurava visok nivo profesionalnosti i ekonomičnosti prema korisnicima usluga medicinskog vještačenja i uz primjenu principa:

jedinstvena pravila postupka,
– jedinstveni kriteriji za medicinsko vještačenje prema listi Svjetske zdravstvene organizacije,
– ekonomično i brzo vođenje postupka,
– dvostepenost postupka,
– najviši nivo medicinske stručnosti.

 

Sukladno Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja u: Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici, Travniku, Ljubuškom, Goraždu, Orašju i Livnu.

 

Odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenja čija su sjedišta u Sarajevu, Mostaru, Tuzli i Bihaću. Sjedište Odjeljenja za drugostepeni postupak je u Sarajevu, a svoj rad po potrebi organizira tamo gdje ima prvostepenih predmeta.

 

Trenutno Institut ima stalna sjedišta prvostepenih odjeljenja u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Zenici i Bihaću, dok se rad u ostalim prvostepenim odjeljenjima organizira prema potrebi, broju predmeta i mogućnostima.

 

Sjedište direktora Instituta je u Sarajevu na adresi sjedišta Instituta ulica Branislava Đurđeva 12 Sarajevo.

 

Rješenjem Vlade FBiH broj V broj 1260/2016  od 08.06.2016. godine (Službene novine FBiH broj 47/16) za direktora Instituta imenovan je prim. dr. Ivo Šandrk.

PODACI O INSTITUTU

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

ID broj: 4201141000004

PDV broj: 20114100004

Rješenje u upisu u sudski registar: broj 065-0-Reg-06-000811 od 10.08.2006.godine

MBS: 2-103 kod Općinskog suda u Sarajevu

Žiro račun Instituta

1020500000078568 kod Union bank dd Sarajevo

1410010001745195 kod BBI banke dd Sarajevo

SARAJEVO:

E-mail:info@imvzs.ba

Odjeljenje za prvostepeni postupak: 033/250-573

Odjeljenje za drugostepeni postupak: 033/226-310

Fax:033/250-571

Finansije:033/226-871, Fax: 033/226-871

Ured direktora Instituta:033/250-270, 033/200-507

MOSTAR:

Odjeljenje za prvostepeni postupak: 036/348-247, fax: 036/348-875

TUZLA:

Odjeljenje za prvostepeni postupak: tel/fax 035/255-396

ZENICA:

Odjeljenje za prvostepeni postupak:tel :032/444-030,fax: 032/444-031

BIHAĆ:

Odjeljenje za prvostepeni postupak: tel/fax 037/222-986

SUKLADNO ZAKONU O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (SL. NOVINE BROJ
32/01 i 48/11) OBJAVLJUJE SE:

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
INDEKS REGISTRA PODATAKA
FORMULAR ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA


Objavljuje se:

Pravilnik o prijemu u radni odnos Instituta

Uredba o postupku prijema u radno odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH – Sl. novine FBiH 13-19

Izmjene i dopune Pravilnika o prijemu u radni odnos 11.12.2019.godine