“Obaviještenje za postupak JN – rekonstrukcija i adaptacija poslovnih 
prostorija u Bihaću – Haramani H18 L.
Broj nabavke Ugvoornog organa: 01-05-338/20.

Predviđeno otvaranje ponuda zakazano za dan 25.03.2020.godine u 14.30 sati
REDOVNO ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA INSTITUTA – SALA NA II. SPRATU”