U prilogu odluka o prodaji motornog vozila. Prilog

Bosna I Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Brabislava Đurđeva 12. Broj:54/17 Sarajevo, 14.02.2017. godine Na osnovu Odluke U.O. o prodaji motornog vozila putem javnog nadmetanja, broj:U.O.01-351/5-2/16 od 28.12.2016. godine, Komisija za provođenje postupka Javnog nadmetanja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda imenovana Odlukom direktora Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj:01-54-1/2017…