NABAVKA MOTORNA VOZILA SREDNJE KLASE SA POGONOM NA SVE KOTAČE 4X4 Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE TEHNIČKOG PREGLEDA I REGISTRACIJU SLUŽBENIH MOTORNIH VOZILA INSTITUTA Isti možete preuzeti OVDJE

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA JAVNU NABAVKU ROBA TEČNIH GORIVA ZA SLUŽBENA MOTORNA VOZILA Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE Aneks 9 Aneks 3

OTVORENI POSTUPAK ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU – USLUGA FIZIČKO OBEZBJEĐENJE LICA I IMOVINE. Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. Aneks 9 Aneks 3

KONKURENTSKI ZAHTJEV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU ROBA KANCELARIJSKOG MATERIJALA I PRIBORA. Tendersku dokumentaciju možete preuzeti OVDJE. Aneks 9 Aneks 3

U skladu s članom 17. stavak (2) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14) objavljuje se Plan javnih nabavki Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja broj: U.O. 01-351/1-V/17 od 29.03.2017.godine, za vrijednosti nabavki veće od onih propisanih u članu 14. stavak (1) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14)….