OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE : Predmet nabavke je  pružanje usluga hotelskog smještaja. Pružanje usluga će se vršiti  sukcesivno u skladu sa potrebama smještaja radnika Instituta u  pojedinim Odjeljenjima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. JRJN: 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja. Preuzmite poziv po gradovima:BIHAĆMOSTARSARAJEVOTUZLAVITEZZENICA

Dana utorak 07.05.2019.godine delegacija Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u sastavu:- prim.dr. Ivo Šandrk, direktor Instituta;prim.dr. Džavid Habibović, šef Odjeljenja u Tuzli;prim.dr. Marica Arambašić Odak, šef Odjeljenja u Mostaru; održala je radni sastanak u Zagrebu, sa predstavnicima Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Republike Hrvatske. Delegaciju Zavoda predvodila je ravnateljica…