ZBOG  EPIDEMIJE  KORONA  VIRSA ODGAĐAJU SE  SVI  PREGLEDI  ZA    MEDICINSKA VJEŠTAČENJA  DO  DALJNJEGA. STRANKE  ĆE  PISMENIM  PUTEM  ILI TELEFONSKI  BITI  OBAVIJEŠTENE O NOVIM TERMINIMA  PREGLEDA ZAHVALJUJEMO  NA  RAZUMIJEVANJU! Obavijest korisnicima usluga možete preuzeti OVDJE ZBOG EPIDEMIJE KORONA VIRUSA SKRAUJE SE RADNO VRIJEME SA STRANKAMA U POGLEDU PRIJEMA ZAHTJEVA, POTVRDA KONAČNOSTI, INFORMACIJA I DR. RADNO…

“Obaviještenje za postupak JN – rekonstrukcija i adaptacija poslovnih  prostorija u Bihaću – Haramani H18 L. Broj nabavke Ugvoornog organa: 01-05-338/20. Predviđeno otvaranje ponuda zakazano za dan 25.03.2020.godine u 14.30 sati REDOVNO ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA INSTITUTA – SALA NA II. SPRATU”