Radno mjesto: kurir-higijeničarka Lokacija: Zenica Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE

Poštovani, obaviještavamo Vas da je Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plate (“Službene novine FBiH”broj: 68/23 od 04.07.2023.godine) propisano da se samo Nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja dokazuje teška bolest i stepen oštećenja organizma, kao i da se ista odnosi na federalne službenike, namještenike i sve zaposlene u javnom sektoru…