Sukladno Uredbi o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i Pravilniku o prijemu u radni odnos Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje se oglas za prijem u radni odnos – liječnik vještak – (1) izvršitelj – Odjeljenje u Tuzli. Tekst oglasa možete preuzeti OVDJE.

Objavljuje se oglas za drugu prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE. Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE

Tekst vijesti: U postupku javne nabavke roba: kancelarijski materijalodluku možete preuzeti OVDJE

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16) objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja. Poziv možete preuzeti OVDJE.