U postupku javne nabavke usluga: kolektivno osiguranje radnika Instituta i osugiranje motornih vozila. Odluu možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Javna nabavka robe: sredstva za čišćenje i održavanje higijene). Odluku možete preuzeti OVDJE.

Odluku možete preuzeti OVDJE

“U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH broj  39/14) objavljuje se sljedeća INFORMACIJA.” Istu možete preuzeti OVDJE