Odluku možete preuzeti OVDJE

Usluga: Redovno održavanje i servisiranje službenih motornih vozila Odluku možete preuzeti OVDJE

Usluga: kolektivno osiguranje zaposlenika i osiguranje motornih vozila. Odluku možete preuzeti OVDJE

Plan Javnih Nabavki možete preuzeti OVDJE

Radno mjesto: kurir-higijeničarka Lokacija: Zenica Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE

Objavljuje se oglas za prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE.Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE.

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona oosnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14,40/18 i 25/22), direktor Instituta objavljuje sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…

Objavljuje se oglas za prodaju nekretnine, isit možete preuzeti OVDJE. Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE

Javna nabavka usluga fizičko i tehničko osiguranje (zaštita) osoba i imovine. Okvirni sporazum na 1. godinu. Broj nabavke Ugvornog organa: 01-05-1759/23 Odluku o Javnoj Nabavci možete preuzeti OVDJE