Objavljuje se oglas za prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE.Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE.

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona oosnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14,40/18 i 25/22), direktor Instituta objavljuje sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…

Objavljuje se oglas za prodaju nekretnine, isit možete preuzeti OVDJE. Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE

Javna nabavka usluga fizičko i tehničko osiguranje (zaštita) osoba i imovine. Okvirni sporazum na 1. godinu. Broj nabavke Ugvornog organa: 01-05-1759/23 Odluku o Javnoj Nabavci možete preuzeti OVDJE

Odluku mozete preuzeti OVDJE

Poziv možete preuzeti OVDJE Odluku o pokretanju JN možete preuzeti OVDJE

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanjuInstituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja („Službene novine FBiH“ broj: 70/07, 26/14 ,40/18 i 25/22), objavljuje se sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…

Odluku o izboru ponuđača –JN kolektivno osiguranje radnika Instituta i osiguranje motornih vozila možete preuzeti OVDJE

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanjuInstituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 , 40/18 i25/22), objavljuje se sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…