Službene novine Federacije BiH, broj 64/22

 

  Cjenovnik  

 

 

CIJENE USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U DRUGOSTEPENOM POSTUPKU (BEZ PDV-a):

Medicinsko vještačenje radne sposobnosti, nesposobnosti za rad i privređivanje, nesposobnosti za samostalan život i rad, radi ostvarivanja prava iz mirovinskoga i invalidskoga osiguranja 168KM
Medicinsko vještačenje radne sposobnosti, nesposobnosti za rad i privređivanje, nesposobnosti za samostalan život i rad za osiguranike sa stažom osiguranja van Bosne i Hercegovine. 175KM
Medicinsko vještačenje  stupnja tjelesnog oštećenja, potreba tuđe pomoći i njege i ortopedskog dodatka za potrebe socijalne zaštite i braniteljsko-invalidske zaštite i vještačenje tjelesne onesposobljenosti. 105KM
Medicinsko vještačnje u superviziji/reviziji po zahtјevima ministarstva i organa koji provode postupak – drugostupanjski upravni postupak 196KM
Medicinsko vještačenje po zahtjevima sudova/tužiteljstava u parničnom i kaznenom postupku – drugostupanjski postupak 520-1050KM
Medicinsko vještačenje po zahtjevima osiguravajućih društava – drugostupanjski postupak 520-1050KM
Medicinsko vještačenje po zahtjevima fizičkih osoba za korištenje povlastica za nabavku-uvoz motornih vozila i opreme 275KM
Medicinsko vještačenje po zahtjevima RVI, šehidskih porodica i obitelji pognulih branitelja za korištenje povlastica za nabavku i uvoz vozila i opreme 65KM
Medicinsko vještačenje po zamolnicama nositelja osiguranja država Evropske unije i drugih država 550KM
Medicinsko vještačenje po zamolnicama zemalja bivše Jugoslavije 430KM

 

 

Kućne posjete

Medicinsko vještačenje koje se obavi u kućnoj posjeti podnosioca zahtjeva iz naprijed navedenog Cjenovnika poslova medicinskog vještačenja u prvostepenom odnosno u drugostepenom postupku uvećava se za 50%.

Vještačenje

Sve cijene utvrđene u Cjenovniku usluga medicinskog vještačenja odnose se na pojedinačno medicinsko vještačenje u prvostepenom, drugostepenom postupku, i pojedinačne usluge u Funkcionalnoj dijagnostici.

PDV

Na sve cijene utvrđene ovim Cjenovnikom obračunava se i plaća Zakonom propisana stopa PDV-a.

U skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07), pribavljena su mišljenja nadležnih ministarstava kantona i saglasnosti ministarstava iz člana 29. naprijed navedenog Zakona.