Službene novine Federacije BiH, broj 64/22

 

  Cjenovnik  

 

 

 CIJENE USLUGA MEDICINSKOG VJEŠTAČENJA U PRVOSTEPENOM POSTUPKU :

Medicinsko vještačenje radne sposobnosti, nesposobnosti za rad i privređivanje, nesposobnost za samostalan život i rad,u postupku zakonske revizije, sposobnosti za upravljanje motornim vozilom, sposobnosti za posjedovanje dozvole za nošenje vatrenog oružja i dr. 142KM+PDV
Medicinsko vještačenje radne sposobnosti za osiguranike sa stažom osiguranja u BiH i van Bosne i Hercegovine 163KM+PDV
Medicinsko vještačenje (fizičke onesposobljenosti) stupnja tjelesnog oštećenja, potreba tuđe pomoći i njege i ortopedskog dodatka za potrebe socijalne zaštite i boračko-invalidske zaštite 88KM+PDV
Medicinsko vještačnje u superviziji po zahtјevima ministarstva 163KM+PDV
Medicinsko vještačenje po zahtjevima sudova 360-950KM+PDV
Medicinsko vještačenje po zahtjevima osiguravajućih društava 360-950KM+PDV
Medicinsko vještačenje po zahtjevima fizičkih lica za korištenje povlastica za nabavku-uvoz motornih vozila i opreme 229KM+PDV
Medicinsko vještačenje po zahtjevima RVI, šehidskih porodica i porodica palih boraca za korištenje povlastica za nabavku i uvoz motornih vozila i opreme 55KM+PDV
Medicinsko vještačenje po zamolnicama nositelja osiguranja država Evropske unije i medicinsko vještačenje po zamolnicama zemalja bivše Jugoslavije 350KM+PDV

 

 

 

Kućne posjete

Medicinsko vještačenje koje se obavi u kućnoj posjeti podnosioca zahtjeva iz naprijed navedenog Cjenovnika poslova medicinskog vještačenja u prvostepenom odnosno u drugostepenom postupku uvećava se za 50%.

Vještačenje

Sve cijene utvrđene u Cjenovniku usluga medicinskog vještačenja odnose se na pojedinačno medicinsko vještačenje u prvostepenom, i drugostepenom postupku.

PDV

Na sve cijene utvrđene ovim Cjenovnikom obračunava se i plaća Zakonom propisana stopa PDV-a.

U skladu sa članom 26. stav 3. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (“Službene novine Federacije BiH”, broj 70/07), pribavljena su mišljenja nadležnih ministarstava kantona i saglasnosti ministarstava iz člana 29. naprijed navedenog Zakona.