Dana 14.04.2018.godine, u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u
Sarajevu, održan je stručni sastanak kolegija svih liječnika/ljekara vještaka Instituta.

Teme sastanka su bile :
– Upoznavanje prisutnih s prijedlogom Izvještaja o radu Instituta za 2017. godinu i prijedloga
Finansijskog izvještaja za 2017. godinu koji su dostavljeni Upravnome odboru Instituta;
– Rasprava o utvrđivanju II. kategorije invalidnosti kod ocjene radne sposobnosti;
– Razno (u sklopu ove teme raspravljalo se o novom Zakonu o PIO/MIO kao i o redovitom
poslovanju Instituta);

Nakon provedene rasprave doneseni su sljedeći zaključci:
– Prisutni podržavaju prijedloge Izvještaja o radu i Finansijskog izvještaja Instituta za 2017.
godinu te daju podršku radu menadžmenta Instituta;
– U pogledu utvrđivanja II. kategorija invalidnosti, ocjena će se donositi uz najviše
profesionalne standarde, uvažavajući posebnosti svakog radnog mjesta kao i uzimajući u
obzir P-3 obrasce i omogućavanje prisustva predstavnika poslodavaca samoj ocjeni;
– Svakih šest mjeseci analizirati će se II. kategorija invalidnosti na razini Instituta i posebno
po timovima/Odjeljenjima;

U sklopu točke „Razno“ prisutni su upoznati sa novinama u Zakonu o penzijskom/mirovinskom i
invalidskom osiguranju FBiH koji je stupio na snagu 01.03.2018.godine, te je dostavljeno
uputstvo/naputak o primjeni novih definicija kod ocjene – medicinskog vještačenja zdravstvenog
stanja. Također, upoznati su s formiranjem zajedničke komisije predstavnika Federalnog zavoda za
PIO/MIO i Instituta koja će detaljnije utvrditi način tehničkog postupanja u skladu s novim
Zakonom.