Dana utorak, 05.06.2018.godine, u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu, izvršeno je potpisivanje Uputstva/Naputka o provođenju postupka za ostvarivanje
prava po osnovu invalidnosti i fizičke onesposobljenosti i provođenju postupka medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja.

Potpisivanje ovoga akta zajednički su izvršili direktor Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja prim. dr. Ivo Šandrk i direktor Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko osiguranje mr. Zijad Krnjić.

Ovim Uputstvom/Naputkom detaljno je propisan postupak podnošenja i kompletiranja zahtjeva za ostvarivanje prava iz invalidskog osiguranja po Zakonu o penzijskom/mirovinskom osiguranju (Službene novine Federacije BiH broj 13/18), postupak dostavljanja spisa između Federalnog zavoda za MIO/PIO te postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, na osnovu kojega se ostvaruju prava po osnovu invalidnosti.

Uputstvo / Naputak stupa na snagu danom potpisivanja, a isto će biti objavljeno i u Službenim novinama Fedracije BiH.