U slučaju da se radi o postupku u kojem se vrši predujmljenje troškova medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, a troškove izravno snosi sama stranka, te se medicinsko vještačenje ne izvrši zbog smrti, odustanka ili drugog razloga, stranka odnosno njen nasljednik podnosi zahtjev za povrat na obrazcu (koji se može preuzeti OVDJE) te se isti dostavlja isključivo na adresu: „Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Hamdije Kreševljakovića 98A Sarajevo – za Finansije“


Uz zahtjev se prilaže broj računa na koji se vrši povrat, kopija OI/LK osobe kojoj se vrši povrat, kopija uplatnice kao dokaz da je uplata izvršena i Izvod iz matične knjige umrlih ili potpisana izjava o odustanu od uplaćenog vještačenja.