.

Dana 05.04.2018.godine, u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja, Branislava Đurđeva 12 u Sarajevu, održan je radni sastanak predstavnika boračkih i
braniteljskih udruga i udruženja u Federaciji BiH sa predstavnicima Instituta.
Sastanku su prisustvovali:
Predstavnici Saveza ratnih vojnih invalida Federacije Bosne i Hercegovine:
– Predsjednika Saveza- Esad Delić;
– Predsjednik kantonalnog Saveza RVI Srednjobosanskog kantona – Ekrem Julardžija,
– Predsjednik kantonalnog Saveza RVI Hercegovačko-neretvanskog kantona – Arif
Fazlić;
Predstavnik Udruge Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata HVO HB:
– Predsjednik – Dragan Radić;
Predstavnici Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja :
– Direktor, prim. dr. Ivo Šandrk;
– Stručni saradnik za pravna pitanja, Jusuf Šabić:
– Sekretar Instituta, Ivan Cvjetković;
Teme sastanka su bile:
– Razmjena iskustva u provođenju postupka zakonske revizije RVI sukladno Zakonu o
provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko/braniteljske i
invalidske zaštite (Službene novine FBiH br. 82/09)
– Informacija i tekuća pitanja u svezi postupka zakonske revizije RVI;

Nakon provedene rasprave i razgovora o dosadašnjem tijeku zakonske revizije, statističkim
podacima, uočenim problemima i tekućima pitanjima doneseni su sljedeći zaključci:
1. Predstavnici prisutnih udruga i udruženja daju punu podršku radu i rukovodstvu
Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja;
2. Potrebno je poboljšati suradnju sa Federalnim ministarstvom za pitanja
boraca/branitelja i invalida, posebno što se tiče redovnog i ravnomjernog dostavljanja
predmeta za područje čitave Federacije BiH
3. Probleme koji se javljaju o postupku zakonske revizije sve uključene strane će
nastojati rješavati dogovorom, uz poštivanje svih zakonskih i podzakonskih propisa.