.

Dana 07.03.2018.godine sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu, održan je radno – kosnultacijski sastanak između menadžmenta Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i menadžmenta Federalnog zavoda za penzijsko/mirovinsko i invalidsko osiguranja, proširen sa članovima stručnog kolegija Instituta na temu: „Razmjena iskustava i utvrđivanje zajedničkih zaključaka u primjeni novoga Zakona o PIO/MIO.“

Nakon provedene rasprave jednoglasno je donesen zaključak da se formira komisija od pravnih eksperata Instituta i Federalnog zavoda za PIO/MIO sa zadatkom izrade zajedničkog normativnog akta koji bi definirao postupak ostvarivanja prava na invalidsku penziju/mirovinu u Federalnom zavodu za PIO/MIO i Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kako je isti reguliran Zakonom o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju.

Razmijenjena su i stručna mišljenja o primjeni novog Zakon o penzijskom/mirovinskom i invalidskom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj 26/18) koji je stupio na snagu dana 01.03.2018.godine, u dijelu koji se odnosi na ocjenu radne sposobnosti i medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koje obavlja Institut.