Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, javna nabavka roba: Diesel gorivo za službena motorna vozila. Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke: Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija u Bihaću. Odluku možete preuzeti OVDJE.

“Obaviještenje za postupak JN – rekonstrukcija i adaptacija poslovnih  prostorija u Bihaću – Haramani H18 L. Broj nabavke Ugvoornog organa: 01-05-338/20. Predviđeno otvaranje ponuda zakazano za dan 25.03.2020.godine u 14.30 sati REDOVNO ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA INSTITUTA – SALA NA II. SPRATU”

Odluku o izboru ponuđača javne nabavke: jedno motorno vozilo sa pogonom na sve kotače 4×4 možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN: usluga kolektivno osiguranje zaposlenih i osiguranje motornih vozila. Odluku možete preuzeti OVDJE

Skenirani dio plana možete preuzeti OVDJE

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 i 40/18), direktor Instituta objavljuje sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM…

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača JN robe kancelarijski materijal, toneri, ketridži, a istu možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: JN rekonstrukcija mokrih čvorova (WC) – Odjeljenje za prvostepeni postupak u Zenici – S.S.Kranjčevićeva 10, istu možeze preuzeti OVDJE