U postupku javne nabavke usluga: kolektivno osiguranje radnika Instituta i osugiranje motornih vozila. Odluu možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (Javna nabavka robe: sredstva za čišćenje i održavanje higijene). Odluku možete preuzeti OVDJE.

“U skladu sa članom 28. stav (4) Zakona o javnim nabavkama BiH (Sl.glasnik BiH broj  39/14) objavljuje se sljedeća INFORMACIJA.” Istu možete preuzeti OVDJE

Odluku i poništenju postupka JN: Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija u Bihaću možete preuzeti OVDJE

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, javna nabavka roba: Diesel gorivo za službena motorna vozila. Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE

ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke: Rekonstrukcija i adaptacija poslovnih prostorija u Bihaću. Odluku možete preuzeti OVDJE.

“Obaviještenje za postupak JN – rekonstrukcija i adaptacija poslovnih  prostorija u Bihaću – Haramani H18 L. Broj nabavke Ugvoornog organa: 01-05-338/20. Predviđeno otvaranje ponuda zakazano za dan 25.03.2020.godine u 14.30 sati REDOVNO ĆE SE ODRŽATI U PROSTORIJAMA INSTITUTA – SALA NA II. SPRATU”