INFORMACIJE O INSTITUTU:
Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja osnovan je kao ustanova Zakonom o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Službene novine FBiH 70/07, 26/14, 40/18 i 25/22), te djelatnost obavlja na osnovu Pravila Instituta za medicinsko vještačenje (Službene novine FBiH 38/08).

Institut obavlja poslove medicinskog vještačenja (vještačenje kojim se ocjenjuje definitivno stanje organizma zbog
ostvarivanja prava u skladu sa zakonom) iz oblasti:
– penzijskog i invalidskog osiguranja,
– socijalne zaštite, dječije i invalidske zaštite,
– zaštite civilnih žrtava rata,
– boračko-invalidske zaštite,
– odbrane,
– poslove medicinskog vještačenja na zahtjev suda, drugih ustanova i organa te fizičkih i
pravnih osoba i druge poslove medicinskog vještačenja u skladu sa zakonom.

Važno je napomenuti da Institut ne odlučuje o pravima iz naprijed navedenih oblasti, već da u svome djelovanju donosi
Nalaz, ocjenu i mišljenje, uz osiguravanje visokog nivoa profesionalnosti i ekonomičnosti prema korisnicima usluga
medicinskog vještačenja, a na osnovu kojeg nadležni organ odlučuje o ostvarivanju prava u skladu s pravnim propisima iz svoje nadležnosti.

Sukladno Zakonu o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Odjeljenja za prvostepeni postupak
medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja su u: Bihaću, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Zenici i Livnu.

Odjeljenja za drugostepeni postupak je u Sarajevu, a svoj rad po potrebi organizuje na terenu ovisno od broja i strukture
predmeta.

Sjedište Instituta i Ured direktora Instituta je u Sarajevu na Hamdije Kreševljakovića 98A.

 

ADRESE I KONTAKTI:

SARAJEVO, Hamdije Kreševljakovića 98A:
Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenje zdravstvenog stanja: 033/250-573, 033/250-577,
fax:033/250-571
Odjeljenje za drugostepeni postupak medicinskog vještačenje zdravstvenog stanja: 033/226-310, fax:033/250-571
Ured direktora Instituta: tel: 033/250-270, fax: 033/250-571
Finansije:033/226-871, 033/250-574, Fax: 033/226-871
E-mail:info@imvzs.ba

MOSTAR, Ante Starčevića br. 15:
Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja: 036/348-247, fax: 036/348-875

TUZLA, Rose Hadživuković br. 1;
Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja:: tel/fax 035/255-396

ZENICA, Silvija S. Kranjčevića br. 10:
Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja:tel :032/444-030,fax: 032/444-031

BIHAĆ, Harmani H18L:
Odjeljenje za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja: tel/fax 037/222-986


Objavljuje se:

Plan javnih nabavki za 2023. godinu

Pravilnik o prijemu u radni odnos Instituta

Izmjene i dopune Pravilnika o prijemu u radni odnos 11.12.2019.godine

SUKLADNO ZAKONU O SLOBODI PRISTUPA INFORMACIJAMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (SL. NOVINE BROJ
(32/01 i 48/11) OBJAVLJUJE SE:

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA
INDEKS REGISTRA PODATAKA
FORMULAR ZAHTJEVA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA