POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU – ROBA ( Nabavka 6 (slovima:šest) printera i 3 kopir aparata printeraza potrebe rada instituta) Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVKU – ROBA Nabavka 4. (slovima:četiri) računara, 3. (slovima:tri) laptopa i 1. (slovima:jedan) monitor) Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA USLUGE OSIGURANJA ZAPOSLENIKA I OBAVEZNO OSIGURANJE MOTORNIH VOZILA (AO) Dokumenti za preuzimanje: ZZDP OZ i OOMV 2017 ANEKS 1b MV OCP 2017 Aneks 1a OCP osiguranje zap 2017

Ovim putem Vas obavještavamo da smo izvršili izmjene rokova za preuzimanje i dostavu Vaših Ponuda za usluge tehmičkog pregleda i registracije motornih vozila Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. Rok za podnošenje ponuda 15.06.2017 Javno otvaranje ponuda 15.06.2017 Rok za preuzimanje TD 14.06.2017 Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE