Sukladno Uredbi o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i Pravilniku…

Objavljuje se oglas za drugu prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE. Obrazac ponude za kupovinu…

Tekst vijesti: U postupku javne nabavke roba: kancelarijski materijalodluku možete preuzeti OVDJE

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona…

Objavljuje se oglas za prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE.Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti…

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu ne radi na dane ponedjeljak 02.05., utorak…

Odluka o izboru ponuđača – usluge JN kolektivnog osiguranja uposlenika i osiguranje vozila AO i…

Dana 30.12.2021.godine počinje primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH (SL.novine FBiH br. 75/21).U…

Kompletan dokument možete preuzeti OVDJE Poslodavac:Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12 SarajevoRadno…

Kompletan tekst oglasa možete preuzeti OVDJEk Poslodavac:Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, Branislava Đurđeva 12…