Poziv možete preuzeti OVDJE Odluku o pokretanju JN možete preuzeti OVDJE

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati za Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja po Odluci direktora broj: 01-897/23 od 04.04.2023.godine, da je Vlada Federacije BiH, dana 04.05.2023. godine, donijela Zaključak kojim su zadužene sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem…