Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati za Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja po Odluci direktora broj: 01-897/23 od 04.04.2023.godine, da je Vlada Federacije BiH, dana 04.05.2023. godine, donijela Zaključak kojim su zadužene sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem državnog kapitala da odmah obustave započete raspisane javne konkurse i prijeme u radni odnos, uz izuzetak koji na prijedlog resornog federalnog ministarstva odobri Vlada Federacije BiH. S tim u vezi, predmetni Javni oglas se obustavlja do daljnjeg.

O daljem statusu objavljenog Javnog oglasa, kandidati će biti blagovremeno obavješteni putem službene web stranice Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.