POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA – USLUGE NADZORA. Dokumentaciju možete preuzeti OVDJE

Odluku o nabavci računara možete preuzeti OVDJE

Odluku o nabavci kancelarijskog materijala možete preuzeti OVDJE.

Odluku o nabavci usluga osiguranja možete preuzeti OVDJE.

Odluku o nabavci usluga – fizičko obezbjeđenje možete preuzeti OVDJE.

Odluku o nabavci goriva možete preuzeti OVDJE.

Odluku o nabavci motornog vozila možete preuzeti OVDJE.