Objavljuje se oglas za prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE.Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE.

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja,članu 3. Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona oosnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14,40/18 i 25/22), direktor Instituta objavljuje sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…

Nastavak konkursne procedure po prijemu saglasnosti VLADE FBiH Pismeni i usmeni ispit će se održati 04.09.2023. u 13:00 sati u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na adresi Hamdije Kreševljakovića 98A. Kandidati koju su poslali uredne i blagovremene prijave će biti kontaktirani putem telefona,mail-a i putem pošte.