Nastavak konkursne procedure po prijemu saglasnosti VLADE FBiH

Pismeni i usmeni ispit će se održati 04.09.2023. u 13:00 sati u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na adresi Hamdije Kreševljakovića 98A.

Kandidati koju su poslali uredne i blagovremene prijave će biti kontaktirani putem telefona,mail-a i putem pošte.