Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanjuInstituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 , 40/18 i25/22), objavljuje se sljedeći: OGLAS ZA PRIJEM U RADNI…

Odluku u izvornom obliku možete preuzeti OVDJE

Na temelju člana 3. i 4. Pravilnika o radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, člana 3.Pravilnika o prijemu u radni odnos Instituta, te u skladu sa odredbama člana 17. Zakona o osnivanjuInstituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja (Sl. novine FBiH broj 70/07, 26/14 , 40/18 i25/22), objavljuje se sljedeći:OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS…

Odluku možete preuzeti OVDJE

Sukladno Uredbi o prijemu u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH i Pravilniku o prijemu u radni odnos Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja objavljuje se oglas za prijem u radni odnos – liječnik vještak – (1) izvršitelj – Odjeljenje u Tuzli. Tekst oglasa možete preuzeti OVDJE.

Objavljuje se oglas za drugu prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE. Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE

Tekst vijesti: U postupku javne nabavke roba: kancelarijski materijalodluku možete preuzeti OVDJE

Sukladno odredbama Pravilnika o postupku dodjele ugovora o uslugama iz Aneksa II. dio B Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH”, broj: 66/16) objavljuje se Poziv za dostavu ponuda za usluge hotelskog smještaja. Poziv možete preuzeti OVDJE.

Objavljuje se oglas za prodaju nekretnina. Oglas možete preuzeti OVDJE.Obrazac ponude za kupovinu možete preuzeti OVDJE.

Odluka o izboru ponuđača – usluge JN kolektivnog osiguranja uposlenika i osiguranje vozila AO i kasko – ponovni postupak. Odluku možete preuzeti OVDJE