Obavještavaju se porezni obveznici da je u “Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 85/23 od 03.11.2023. godine objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak te da je navedenim izmjenama i dopunama definisan pojam teških bolesti kao i propisan način dokazivanja istih u porezne svrhe. Neoporezivi tretman isplata jednokratnih novčanih…

Poštovani, obaviještavamo Vas da je Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plate (“Službene novine FBiH”broj: 68/23 od 04.07.2023.godine) propisano da se samo Nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja dokazuje teška bolest i stepen oštećenja organizma, kao i da se ista odnosi na federalne službenike, namještenike i sve zaposlene u javnom sektoru…

Nastavak konkursne procedure po prijemu saglasnosti VLADE FBiH Pismeni i usmeni ispit će se održati 04.09.2023. u 13:00 sati u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja na adresi Hamdije Kreševljakovića 98A. Kandidati koju su poslali uredne i blagovremene prijave će biti kontaktirani putem telefona,mail-a i putem pošte.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić posjetio je Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja FBiH i Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Kako je saopćeno je iz resornog federalnog ministarstva, ovom prilikom ministar je upoznat s radom i aktivnostima ove dvije institucije, kao i izazovima sa kojima se susreću…

Obavještavaju se svi zainteresirani kandidati za Javni oglas za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja po Odluci direktora broj: 01-897/23 od 04.04.2023.godine, da je Vlada Federacije BiH, dana 04.05.2023. godine, donijela Zaključak kojim su zadužene sve ustanove, institucije, zavodi, agencije čiji je osnivač Federacija BiH i privredna društva sa učešćem…

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u Sarajevu ne radi na dane ponedjeljak 02.05., utorak 03.05. i srijedu 04.05.2022.godine.

Dana 30.12.2021.godine počinje primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH (SL.novine FBiH br. 75/21).U postupku za ostvarivanje prava po navedenom Zakonu, Institut za medicinsko vještačenjezdravstvenog stanja vrši ocjenu – medicinsko vještačenje sukladno nadležnosti i uvjetima propisanimodredbama člana 2. navedenog Zakona.Zahtjev za medicinsko vještačenje se podnosi od strane roditelja, skrbnika ili punomoćnika na obrazcukoji možete…

Odluku možete preuzeti OVDJE

Odluku možete preuzeti OVDJE