Poštovani,

obaviještavamo Vas da je Uredbom o naknadama koje nemaju karakter plate (“Službene novine FBiH”broj: 68/23 od 04.07.2023.godine) propisano da se samo Nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja dokazuje teška bolest i stepen oštećenja organizma, kao i da se ista odnosi na federalne službenike, namještenike i sve zaposlene u javnom sektoru na nivou FBiH uključujući i pravna lica osnovana od strane Parlamenta FBiH ili osnovana od strane Vlade FBiH ili gdje Vlada FBiH ima većinsko vlasništvo.

Zahtjev se podnosi radi ostvarivanja prava na jednokratnu pomoć kod

1.  DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE (DIF), kao i ostali uposlenici pravnih lica u javnom ili privatnom vlasništvu na nivou općine, grada, kantona ili FBiH,

2. DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA BOSNE I HERCEGOVINE (D-DIF), kao i ostali uposlenici pravnih lica u javnom ili privatnom vlasništvu na nivou BiH.

3. Ukoliko poslodavac ima svoju listu u kojoj je propisano što podrazumjeva teške bolesti radnik je dužan kopiju iste priložiti uz zahtjev te će oboljenje biti cjenjeno sukladno tome (FBiH/DIF ili BiH/D-DIF).

NAPOMENA: Ukoliko se ne priloži i zahtjev u kojem je tačno navedeno koje medicinsko stanje/bolest želite da se cijeni, kompletna medicinska dokumentacija će se uzimati u obzir prilikom donošenja ocjene i ista će biti i navedena.

Teška bolest dokazuje se samo:

1.nivo FBiH obrascem DIF
2.nivo BiH obrascem D-DIF

Analogono gore navedenom, Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine FBiH”broj: 85/23 od 03.11.2023.godine) kao prihod koji ne ulaze u dohodak od nesamostalne djelatnosti ulaze:

1.Isplaćena novčana sredstva za tešku invalidnost, u porezne svrhe se dokazuju na osnovu Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, i ukoliko poslodavac za svog zaposlenika snosi troškove Nalaza, ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja iz ovog stava i stava (2), isti se smatraju prihodima.
2.Isplaćena novčana sredstva za tešku bolest, gdje pod teškom bolešću, podrazumijevaju se sljedeće bolesti: akutna tuberkuloza, maligna oboljenja, endemska nefropatija, hirurška intervencija na srcu i mozgu, sve vrste degenerativnih oboljenja centralnog nervnog sustava, infarkt (srčani i moždani), oboljenje mišićnog sistema, paraliza i druge teške bolesti određene općim aktom Federalnog ministarstva zdravstva, kao i teške tjelesne povrede. Bolest, odnosno tjelesna povreda dokazuje se, u porezne svrhe, nalazom ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.

Napomena: Svaka isplata fizičkom licu bez Nalaza,ocjene i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja će se tretirati kao dohodak i kao takav se smatra oporezivim.