Dana 30.12.2021.godine počinje primjena Zakona o roditeljima njegovateljima u Federaciji BiH (SL.
novine FBiH br. 75/21).
U postupku za ostvarivanje prava po navedenom Zakonu, Institut za medicinsko vještačenje
zdravstvenog stanja vrši ocjenu – medicinsko vještačenje sukladno nadležnosti i uvjetima propisanim
odredbama člana 2. navedenog Zakona.
Zahtjev za medicinsko vještačenje se podnosi od strane roditelja, skrbnika ili punomoćnika na obrazcu
koji možete naći na našoj internet stranici http://imvzs.ba/podnosioci-zahtjeva/ (stavka I.2) ili osobno
preuzeti u svakom od naših Odjeljenja.
Uz zahtjev je potrebno prilaganje medicinske i ostale dokumentacije koja je pobrojana na samom
zahtjevu kao i dokaza o uplati vještačenja.