OPIS PREDMETA NABAVKE I TEHNIČKE SPECIFIKACIJE :

Predmet nabavke je  pružanje usluga hotelskog smještaja. Pružanje usluga će se vršiti  sukcesivno u skladu sa potrebama smještaja radnika Instituta u 
pojedinim Odjeljenjima Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja. JRJN: 55110000-4 Usluge hotelskog smještaja.

Preuzmite poziv po gradovima:

BIHAĆ
MOSTAR
SARAJEVO
TUZLA
VITEZ
ZENICA