Kolegij liječnika vještaka Institutaodržan je na Vlašiću – Hotel „Blanka“ dana 17. i 18.03.2017.godine, uz prisustvo direktora Instituta i predsjednika Upravnog odbora Instituta, kao i sekretara Instituta i stručnog saradnika za pravna pitanja.
Dnevni red kolegija bio je:
– uvodna rasprava o stanju Instituta i Upravnog odbora
– analiza ocjena ORS-a i NI-a za period 01.01.2016.godine do 31.12.2016.godine po vrstama ocjena i vodećim dijagnozama oboljenja
– rasprava o utvrđivanju 2. kategorije invalidnosti
– razno

Nakon rasprave doneseni su sljedeći zaključci:

U vezi stanja na Institutu i rada Upravnog odbora:

1. Stav je Kolegija da se trebaju da se obustave isplate naknada članovima Upravnog odbora i Nadzornog odbora Instituta do usvajanja planskih akata za 2017. godinu
2. Pokrenuti prijedlog za smjenu članova Upravnog odbora koji opstruiraju rad, ako se do 31.03.2017. godine ne usvoje planski akti Instituta za 2017. godinu
3. Dostaviti prijedlog nadležnim institucijama da ubuduće 1 član Upravnog odbora Instituta bude iz Odjeljenja u Tuzli
4. Stav je Kolegija da članovi Upravnog odbora ne mogu uslovljavati usvajanje jednog akta sa usvajanjem drugog ili drugih akata
5. Da se novi Pravilnik o radu, Opis poslova i drugi normativni akti Instituta dostave zaposlenicima Instituta prije usvajanja

Po ostalim točkama dnevnog reda zaključci su:

1. Biti kritičniji, objektivniji i više timski raditi kod ocjena posebno 2. kategorije
2. Prilikom ORS pozivati predstavnika poslodavca
3. Za nepotpune podatke u P3 obrascu – vraćati spise FZ MIO/PIO
4. Uključivati poslodavce u rad stručnih timova
5. U slučaju da nema P3 obrasca – tražiti izjavu
6. Što skorije dostaviti Odjeljenjima Izmjene u pogledu CŽR
7. Tražiti i Odjeljenjima dostaviti tumačenje Federalnog zavoda MIO/PIO koje se odnosi na ocjenu – OZ – Nesposobnost prije 15 godine života, kod osoba koje su završile školovanje po posebnim programima (pomoćni kuhar i sl)
8. Dostaviti tumačenje u pogledu točke 40. Uputstva/naputka