Na osnovu člana člana 17. Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog
stanja (Službene novine FBiH 70/07, 26/14 i 40/18), člana 24. Pravila Instituta za medicinsko
vještačenje zdravstvenog stanja (Službene novine FBiH 38/08), i člana 4. Pravilnika o radu Instituta za
medicinsko vještačenje zdravstvanog stanja, direktor Instituta donosi sljedeću:

O D L U K U

O PROVOĐENJU JAVNOG OGLASA/KONKURSA ZA PRIJEM U RADNI ODNOS
(1) Provesti će se javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uz
probni rad od šest (6) mjeseci:
Radno mjesto: Ljekar – vještak u prvostepenom postupku Odjeljenja za prvostepeni postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Sarajevu;

Gglas je objavljen dana 02.02.2019.godine u dnevnim novinama 
“Dnevni Avaz”

ODLUKU kao dokument možete preuzeti OVDJE