.

Dana 08.11.2017.godine u prostorijama Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, održan je stručni sastanak predstavnika Sektora za medicinsko vještačenje Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, te predstavnika Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo.

Sastanak su otvorili, te su pozdravili prisutne: Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine gospodin Marinko Čavara, Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike gospodin Vesko Drljača i ministrica zdravstva Kantona Sarajevo gospođa Zilha Ademaj.

Isti su dali punu potporu radu Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i podržali spremnost predstavnika Sektora za medicinsko vještačenje Republike Srbije i Republike Slovenije, kao i Instituta, oko usaglašavanja kriterija za medicinsko vještačenje, te dogovorno prevazilaženje problema koji se javljaju kod ocjena radne sposobnosti po međunarodnim konvencijama.

Na stručnom djelu sastanka prisustvovali su:

Ispred Sektora za medicinsko vještačenje Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije:
– dr. Dika Kajević, Direktor Sektora za medicinsko vještačenje i
– dr. Milan Avakumović, zamjenik Direktora Sektora za medicinsko vještačenje;

Ispred Sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije:
– mag. Dean Premik, Direktor Sektorja za izvedenstvo;
– dr. med. Emilija Pirc Ćurić, vodja Službe za izvedenstvo u II. stopnja;
– dr. med. Bojan Žibrat, vodja Službe za izvedenstvo u I. stopnja.

Ispred Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja Sarajevo:
– prim. dr. Ivo Šandrk, direktor Instituta;
– mr. sc. Kenan Spahić, Predsjednik Upravnog odbora Instituta
– prim. dr. Goran Grabovac, Šef Odjeljenja za drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja;
– prim. dr. Fehma Kovač, liječnik u Odjeljenju za drugostupanjski postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja
– dr. Emira Krajina Delić, Šef Odjeljenja za prvostupanjski postupak medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja u Sarajevu;
– Jusuf Šabić, saradnik za pravna pitanja;
– Ivan Cvjetković, sekretar Instituta.

TEMA SASTANKA JE BILA:

– Poboljšanje suradnje između Sektora za medicinsko vještačenje Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, te Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i usuglašavanje kriterija kod ocjene za staž osiguranja;

Stručni dio sastanka otvoren je izlaganjem prim. dr. Fehme Kovač, koja je predstavila analizu stanja u pogledu ocjena staža osiguranika po međunarodnim ugovorima i konvencijama, s usporednim prikazom za Republiku Srbiju i Republiku Sloveniju.

Nakon održanog sastanka i provedene rasprave i razmjene mišljenja, utvrđeni su sljedeći:

ZAKLJUČCI:

1. Nakon analize stanja i podataka uočeno je da nema značajnijih razlika u kriterijima medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja, kod ocjena u Republici Sloveniji, Republici Srbiji i Federaciji Bosne i Hercegovine;

2. Da je prilikom ocjene – medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja potrebno uzimati u obzir samo originalnu medicinsku dokumentaciju ili dokumentaciju u ovjerenim kopijama;

3. Da je prema nadležnim tijelima i organima Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine potrebno uputiti inicijativu da se prilikom zaključenja međunarodnih konvencija propisani formulari (obrasci) usklade sa formom obrasca E-213;

4. U obrascu medicinskog vještačenja potrebno je navesti medicinsku dokumentaciju koja je uzeta u obzir prilikom ocjene (posebno sadržaj iste bitan za ocjenu, kao i podatke o evidenciji i datumu);

5. Da je potrebno pokrenuti inicijativu radi formiranja udruženja medicinskih vještaka država bivše SFRJ, sa ciljem usklađivanja kriterija medicinskog vještačenja zdravstvenog stanja;

6. Da će predstavnici Sektora za medicinsko vještačenje Republičkog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srbije i Sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije predložiti pristupanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja u EUMASS (European Union of Medicine in Assurance and Social Security );

7. Da će svi učesnici sastanka biti pozvani na aktivno učešće na međunarodnom kongresu medicinskih vještaka koji će se održati u Republici Sloveniji u travnju 2019. godine